אגרוקפה -אודותינו

אנחנו חברה ישראלית שהוקמה במטרה לסייע לחקלאים, מגדלי הקפה בעולם להתמודד עם בעיות הקשורות למזג אוויר, מים ואדמה.

בעקבות השפעת שינויי האקלים, התכלות קרקע, סחף, ואי-ניצול משאב המים בצורה יעילה חקלאים רבים בעולם סובלים מירידה ביבול, ואינם ממצים את הפוטנציאל הגלום בשדותיהם.

כאן אנחנו נכנסים לתמונה. באמצעות שיטת גידול ייחודית ובטכנולוגיה ישראלית מתקדמת, אנו עוזרים למספר גדול של חקלאים לשפר משמעותית את יבול הקפה שלהם, כל זאת, תוך עבודה צמודה עם יועצים מומחים ושיתופי פעולה עם מספר חברות גלובליות בעולם.

מעכשיו גם אתם נהנים מהקפה האיכותי והטרי המגיע ישירות משדה החקלאי אליכם לכוס!

אגרו קפה - אודותינו